Sunday, December 23, 2012

Merry Christmas

Wishing everyone a Loving and Light-filled holiday season.  Here's a short winter clip from beautiful Bulgaria.
С пожелание всеки един любящ и изпълнен със светлина ваканционния сезон. Ето кратък клип за зимата от красива България


I am also posting more photos from recent days on the December photo page in the right column.

Аз също съм публикуване на снимка страница декември в дясната колона.

No comments:

Post a Comment